August De Boeck

Prachtige uitvoering van het Ave Maria (14/5/2018)

Onder het thema ‘Muziek aan de Dijle’ concerteerde het vocaal ensemble Cantus Amici op 3 mei jl. in de Mechelse Sint-Pieters-en-Pauluskerk..

Schuiven naar boven